Støtteordninger

Lyngdal Kultursenter har i hovedsak to støtteordninger:

1. Kulturmidler
Dette er midler som frivillige lag og foreninger kan søke på. Det kan søkes om støtte til følgende områder: 
•    Barn og unge inkl. lekemiljø
•    Kunstformidling
•    Idrett
•    Andre kulturaktiviteter 

Søknadsfrist er 1. oktober, dette annonseres i Farsunds Avis og på Lyngdal kommunes hjemmesider. 
Elektronisk søknadsskjema er tilgjengelig på Lyngdal kommunes nettsider.

Retningslinjer for kulturmidlene kan du lese her.

2. Olsokfondet
Fondet ble opprettet i 2009, og bestyres av styret for Lyngdal Kultursenter KF. Fondet skal stimulere til kunst- og kulturaktivitet i Lyngdal.

Søknad om støtte kan derfor behandles gjennom hele året. Det kan være lurt å kontakte kulturkontoret hvis du har planer om å søke støtte fra dette fondet.

Lenke til elektronisk søknadsskjema og retningslinjen for fondet finner du her.

For spørsmål eller mer informasjon ta kontakt med Marius Thoresen (tlf: 38 33 40 43/992 23 835).

 

 

_
_
_