Idrett

Idretten i Lyngdal drives i all hovedsak av Lyngdal idrettslag. Kulturkontoret har ansvar for idrettsfaglige saker, og har tett kontakt med kommunens idrettsråd som består av samtlige idrettslag/foreninger i Lyngdal. Kultursenteret har også ansvar for innsending og rådgiving i forhold til søknader om spillemidler. Se mer informasjon om dette lenger nede på siden. 
 
Lyngdal kommune eier og driver Lyngdalshallen på Rom. Har kan du søke om treningstider ved å henvende deg til servicekontoret på telefon 30 33 40 00. Det er også mulig å leie Lyngdalshallen til arrangementer. Servicekontoret har også ansvar for dette.

Spillemidler:

Spillemidler er økonomisk støtte til bygging, og rehabilitering av idrettsanlegg og såkalte nærmiljøanlegg. Kulturkontoret er ansvarlig for å ta i mot søknader fra alle søkere i Lyngdal kommune. Disse saksbehandles både i kommunen og fylkeskommunen. Kulturdepartementet foretar tildeling til fylkeskommunen som på bakgrunn av kommunens prioriteringer, gir tilsagn til prosjektene.

Hvert år vedtar styret for Lyngdal Kultursenter KF en prioriteringsliste for utvikling av idrettsanlegg/nærmiljøanlegg. Det er en forutsetning for tildeling av midler at prosjektet er med på prioriteringslisten.

Normalt vil søknadsfrist for spillemidler være på høsten (oktober). Det er en fordel å diskutere både prosjekter og utforming av søknaden med kulturkontoret før man setter i gang. Det er også nyttig å lese gjennom kulturdepartementets veiledning – her er det mye nyttig informasjon om hvem som kan søke, hvor mye støtte du kan få, hva det kan søkes om osv. Du finner linken under.

Nyttige dokumenter i forbindelse med spillemidler:
_
_
_