Friluftsliv

Det finnes mange flotte turområder i Lyngdal, og mange av disse er beskrevet i turkartet som kan kjøpes på biblioteket eller på turistkontoret.

Lyngdal kultursenter samarbeider med enhet for tekniske tjenester i kommunen om tilrettelegging av turstier i Lyngdal.

Vi har etablert en turgruppe som møtes for å organisere rydding av veier, samt forslag til nye turløyper. Det er blant annet kjøpt inn redskaper som kan lånes gratis hvis man ønsker å rydde turstier (Ryding og merking av stier må avklares med kulturkontoret eller kommunen). Ønsker du å bli med i turgruppa, ta kontakt med kulturkontoret.

På nettsidene til Lister Friluftsråd finner du mange spennende turforslag for Lyngdal og Lister for øvrig: www.listerfriluft.no

Dokumenter:
- Regler for besøkende - Sælør skole
- Naturlosbrosjyren

_
_
_