Besøks- og postadresse:

Lyngdal kulturhus
Torggata 4
4580 Lyngdal

Kontakt

Sentralbord

T: 38 33 40 40
Vakttelefon kveldstid
M: 917 32 778
Epost

Jan Seland

Virksomhetsleder kultur
M: 404 14 610
Epost

Kristian Strøm

Avdelingsleder kultur
M: 922 66 450
Epost

Odd-Ivar Knutsen

Kinoansvarlig

Epost

Pål T. Fosso

Programansvarlig scene
M: 470 59 851
Epost

Jan Åge Syrdal Skjærstad

Driftstekniker
M: 901 69 994
Epost