Kontakt oss


Besøks- og postadresse:
Lyngdal kulturhus
Torggata 4
4580 Lyngdal


K U L T U R K O N T O R

 • Sentralbord

  T 38 33 40 40
  Vakttelefon kveldstid
  M 917 32 778

  E-post
 • Jan Seland

  Virksomhetsleder kultur

  M 404 14 610

  E-post
 • Rune Hauan

  Avdelingsleder kultur

  M 404 14 600

  E-post
 • Pål T. Fosso

  Programansvarlig

  M 470 59 851

  E-post
 • Odd-Ivar Knutsen

  Kinoansvarlig

  M 404 14 663

  E-post
 • Ingrid H. Lyngmo

  Konsulent allmenkultur

  M 993 72 689

  E-post
 • Jan Åge Syrdal Skjærstad

  Driftstekniker

  M 901 69 994

  E-post
 • Turid Irene Johansen

  Kontorsekretær
  T 38 33 40 15

  E-post

B I B L I O T E K

 • Hege Solli

  Biblioteksjef

  M 938 80 402

  E-post
 • Miriam Danielsen Taye

  Bibliotekar
  T 38 33 40 50

  E-post
 • Tove Lervik

  Bibliotekmedarbeider
  T 38 33 40 50

  E-post
 • Petter Røren

  Bibliotekmedarbeider
  T 38 33 40 50

  E-post
 • Helene Høgli-Knutsen

  Bibliotekmedarbeider | Klubbleder Rocky
  T 38 33 40 50

  E-post

B I L L E T T - T E L E F O N (kun reservering av billetter)
T 47 51 25 53

V A K T T E L E F O N
M 950 06 622


Kontakt oss

_
_
_