1

Aldersgrenser på kino

KINOFILM HAR ALDERSGRENSER - men barns modenhet følger ingen grenser!


Medietilsynet setter aldersgrenser på kinofilm i tråd med lov om film og videogram. Grensen er et uttrykk for at filmens innhold kan være til skade for barn og unge under aldersgrensen.

Fra 1. juli 2015 innføres det nye aldersgrenser på kino. Disse er: "Alle, 6 år, 9 år, 12 år, 15 år og 18 år".

A - tillatt for alle
6 - alle barn sammen med voksne
9 - barn ned til 6 år sammen med voksne
12 - barn ned til 9 år sammen med voksne
15 - unge ned til 12 år sammen med voksne
18 - absolutt grense!


undefined

Barnebillett:
Gjelder t.o.m fylte 14 år - dvs. frem til man fyller 15 år.

NB! Vi utfører alderskontroll både i kinokiosken/bibliotek og i innslippet til salene før filmene. Vi oppfordrer alle til å ha med gyldig legitimasjon når man skal kjøpe billetter. Vi forbeholder oss retten til å avvise kjøpet hvis man ikke kan fremlegge gyldig legetimasjon ved kjøp av billett eller ved kontroll.Mer informasjon om aldersgrenser finner du hos www.medietilsynet.no

_
_
_