Informasjon til skoler og barnehager

Om besøk i biblioteket og bokkasser

Besøk i biblioteket

Både skoleklasser og grupper med barnehagebarn er velkomne til å besøke biblioteket.

Til skoleklasser gir vi tilbud om bokprat, tips til gode bøker i ulike sjangre og orientering om biblioteket. 1. til 3. trinn kan også få høytlesningsstund dersom de ønsker det. Dersom noen elever ikke har lånekort, kan dere be om å få tilsendt et lånekortskjema. Skjemaet må fylles ut av foresatte og leveres til biblioteket. Skjemaene kan leveres i forbindelse med besøket.

Til barnehager tilbyr vi høytlesningsstund og mulighet for å spise nistepakke i foajeen i forbindelse med besøket.

Vi ønsker bestilling i god tid på forhånd, helst minimum en uke før ønsket besøk. Bestilling av tid sendes pr. e-post til: bibliotekpost@lyngdal.kommune.no

Bestillingen må inneholde følgende informasjon:
• Kontaktperson
• Telefonnummer
• Navn på skole/barnehage
• Klassetrinn/Alder
• Antall barn

Bokkasser
Vi tilbyr bokkasser til både skoler og barnehager. Vi kan sette sammen bokkasser som passer til aldersgruppe og eventuelt et tema.

Bestilling av bokkasse gjøres pr. e-post til: bibliotekpost@lyngdal.kommune.no

Vi sender e-post når bokkassen er klar for henting.

Bestillingen må inneholde følgende informasjon:
• Kontaktperson
• Telefonnummer
• Navn på skole/barnehage
• Klassetrinn/Alder
• Antall barn
• Antall bøker
• Evt. tema

 

_
_
_