MERÅPENT bibliotek

Mandag 23.oktober lanseres MERÅPENT bibliotek i Lyngdal.

Velkommen til bruk av Lyngdal biblioteks MERÅPNE tilbud!

Ved å skrive under på en kontrakt med Lyngdal bibliotek kan du bruke ditt nasjonale lånekort for å få tilgang til biblioteket utenom vår betjente åpningstid. Det gjelder fra kl.06.00 til kl.22.00 hver dag - året rundt!

Alle som vil bruke MERÅPENT bibliotek må ha oppgradert sitt personlige lånekort og det kan ikke brukes av andre. Lånekortet oppgraderes til å være adgangskort når du har skrevet under på en kontrakt. Lånere mellom 15 og 18 år må ha underskrift fra foresatte. Foresatte kan ta med seg inn barn under 15 år, men de kan ikke være alene i lokalet.

Biblioteket er video-overvåket og blir kontrollert av vakter. Det er av hensyn til din sikkerhet og som beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr.

Når du har låst deg inn på biblioteket kan du:

  • Benytte bibliotekets lokaler.
  • Låne, levere. Søke, hente og reservere.
  • Lese og finne informasjon.
  • Studere og arbeide.
  • Bruke publikumsmaskiner.
  • Benytte trådløst nettverk.


Du forplikter deg til å:

  • Vise hensyn til andre.
  • Rydde opp etter deg.
  • Holde ro og orden.
  • Overholde bibliotekets reglement.

Ønsker du mer informasjon om MERÅPENT bibliotek, ta kontakt med en av våre ansatte på biblioteket.

Last ned kontrakt for MERÅPENT bibliotek

Om MERÅPENT bibliotek


_
_
_